Corona: welke consulten en onderzoeken gaan door?

Onderstaande contactmomenten gaan in de leeftijdscategorie 4-12 jaar wel door

 • Contactmomenten basisonderwijs:
  • Telefonisch periodiek gezondheidsonderzoek groep 2
  • Telefonisch periodiek gezondheidsonderzoek groep 7
  • Telefonische gesprek over gewicht
  • Telefonisch gesprek over ontwikkeling
  • Telefonisch gesprek over opvoeding
 • Huisbezoeken worden telefonische consulten

Onderstaande contactmomenten gaan in de leeftijdscategorie 4-12 jaar niet door

 • Vaccinaties:
  • DTP/BMR 9 jaar
  • HPV
  • Gehoorscreening
 • Visustest
 • Onderzoeken op school/bij JGZ:
  • Periodiek gezondheidsonderzoek groep 2
  • Periodiek gezondheidsonderzoek groep 7
 • Huisbezoeken