Logopedie

In de leeftijd van 0-4 jaar volgt JGZ Almere de ontwikkeling van je kind. In die periode hebben jij en je kind regelmatig contact met ons. Dit noemen we contactmomenten. Tijdens het contactmoment voor 2-jarigen beoordeelt de jeugdverpleegkundige onder meer of je kind korte zinnetjes van 2 woordjes kan uitspreken. Dit doet de verpleegkundige met het ‘Van Wiechenonderzoek’. Dit onderzoek richt zich op de taal- en spraakontwikkelingen van je kind. Het is bedoeld om mogelijke taal- en spraakontwikkelingsachterstanden of problemen in de ontwikkeling in de taal en spraak op tijd op te sporen. Op die manier kunnen we vroegtijdig zorgen voor passende zorg en ondersteuning die de ontwikkeling van je kind helpen en verbeteren.

Twijfels over de ontwikkeling

Als de jeugdverpleegkundige twijfelt aan de taal- en spraakontwikkeling van je kind, dan adviseert hij/zij je om naar ons spreekuur logopedie van JGZ Almere te gaan. In overleg met jou meldt de jeugdverpleegkundigde, de jeugdarts of verpleegkundig specialist jullie aan.

Spreekuur Logopedie

De jeugdarts, jeugdverpleegkundige of verpleegkundig specialist van JGZ Almere maakt zich wat zorgen over de spraak- en taalontwikkeling van je kind. Daarom is je kind aangemeld voor het Spreekuur Logopedie.

Vroegtijdige herkenning is belangrijk

Omdat je kind (wat) moeite heeft met praten of met het begrijpen van taal, is het goed om dit zo vroeg mogelijk te herkennen. Want daardoor is er minder kans op een blijvende spraak- en/of taalstoornis en spraak- en/of taalachterstand. Die kunnen gevolgen hebben voor het gedrag en de leerprestaties.

Onze werkwijze

Op het spreekuur kijkt de logopedist naar taal- en spraakontwikkeling (ontwikkeling) van je kind. Daarbij komen de punten die een rol spelen bij de ontwikkeling aan bod. Zoals het stimuleren van taal, het gehoor, de erfelijkheid en aanleg. De logopedist kijkt ook hoe jij met je kind communiceert. En geeft je advies over hoe je de ontwikkeling van je kind kan stimuleren. Bijvoorbeeld door voor te lezen, samen te spelen of door liedjes te zingen.

Vervolgens kijkt de logopedist hoe we je kind het beste kunnen helpen. Er zijn verschillende mogelijkheden:

  • We geven je adviezen en tips mee en/of;
  • We maken een vervolgafspraak om de ontwikkeling van je kind te volgen;
  • Het kan ook zijn dat meer begeleiding nodig is. In overleg met de Jeugdarts kan de logopedist je dan verwijzen naar een andere zorgverlener, zoals een logopediepraktijk of keel-neus-oor-arts .

Ook andere vragen

Tijdens het spreekuur kan je ook andere vragen aan ons stellen. Bijvoorbeeld: Mijn kind zegt niets. Hoe kan ik dan met hem praten? Mijn kind stottert zo. Wat nu? Ik wil mijn kind tweetalig opvoeden. Hoe pak ik dat aan? Hoe kan ik praten met mijn peuter/kleuter? Mijn kind kwijlt veel. Is dat normaal? Mijn kind heeft moeite met het kauwen op harde stukjes voedsel. Mijn kind heeft moeite met de borstvoeding of vindt het lastig om uit een beker te drinken.

Vragen

Heb je vragen over het spreekuur logopedie? Neem dan gerust contact met ons op door een e-mail te sturen naar logopedie@jgzalmere.nl. Je kan ons ook bellen op 0880 0299 90, van maandag tot en met vrijdag van 9.00 – 17.00 uur.

Het spreekuur logopedie is gratis.