Disclaimer

De informatie op deze website is met zorg samengesteld. Desondanks kan het voorkomen dat informatie onvolledig of onjuist op de pagina’s is terechtgekomen. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de aangeboden informatie. JGZ Almere of haar medewerkers kunnen evenmin aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen of opgelopen schade vanwege de aangeboden informatie. Ook voor het gebruik van deze website en het verspreiden van deze informatie wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard. 

JGZ Almere maakt voor de informatievoorziening gebruik van de diensten van de Stichting Opvoeden. De informatie op de website is samengesteld door de Stichting Opvoeden en bevat professioneel gevalideerde en actuele informatie. Meer informatie over de Stichting Opvoeden wordt gepubliceerd op www.stichtingopvoeden.nl.

JGZ Almere verwijst op de website via links naar internetpagina’s van derden die niet onder het domein van JGZ Almere vallen. Op de inhoud van deze pagina’s heeft JGZ Almere geen enkele invloed. JGZ Almere of haar medewerkers aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de aldaar aangeboden informatie.

De informatie op www.jgzalmere.nl dient niet te worden beschouwd als een advies of als een vervanging van een consult of een behandeling door een deskundige.

De redactie van deze website doet al het redelijkerwijs mogelijke om de site vrij te houden van virussen of andere malware. Desondanks kan hiervoor geen sluitende garantie worden geven. Ook wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site. Het is niet toegestaan om de normale werking van de site te verstoren of de integriteit daarvan te schenden (kraken, hacken).

Het is niet toegestaan veranderingen aan te brengen in de informatie die de site bevat, noch de toegang tot de site voor andere gebruikers te beletten of te beperken of anderszins te beïnvloeden.

Het is niet toegestaan om de informatie en/of de vormgeving te kopiëren, te vermenigvuldigen of te bewerken anders dan voor persoonlijk, niet commercieel, gebruik.