Onderzoeken op school

Alle leerlingen uit het voortgezet onderwijs worden twee keer uitgenodigd voor een preventief gezondheidsonderzoek. 

  • vmbo-leerlingen ontvangen in klas 1 en klas 3 een uitnodiging. 
  • havo- en vwo-leerlingen ontvangen in klas 2 en 4 een uitnodiging.

In de eerste en derde klas van het vmbo en de tweede klas van de havo en het vwo gaat het om een klassikaal onderzoek. Het tweede onderzoek op de havo en het vwo verloopt via een digitale vragenlijst die naar huis wordt gestuurd.

Het klassikale onderzoek

Voor het klassikale onderzoek brengt de jeugdverpleegkundige brengt een bezoek aan de klas. Tijdens dit bezoek vullen de leerlingen een digitale vragenlijst in van ‘Jij en je gezondheid’, met vragen over over de gezondheid en leefstijl van de leerling. Ook wordt de leerling gewogen en wordt zijn/haar lengte gemeten. De gegevens over het gewicht en de lengte en de uitkomst van de vragenlijst worden genoteerd in het digitale kinddossier. Afhankelijk van de uitkomsten van de vragenlijst, het gewicht en de lengte, is een vervolgonderzoek bij de jeugdarts of de jeugdverpleegkundige mogelijk.

In overleg met de school wordt de datum vastgesteld waarop de jeugdverpleegkundige in de klas bezoekt. De ouders en leerlingen ontvangen hierover een brief met informatie op het huisadres.

Het digitale onderzoek thuis

In de 4e klas van de havo en het vwo ontvangen de leerlingen een brief thuis. In de brief staat alle infomatie hoe de leerling de digitale vragenlijst van Jij en je gezond thuis kan invullen. Ook hiervan worden de uitkomsten genoteerd in het digitale kinddossier. Afhankelijk van de uitkomsten is een vervolgonderzoek bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige van JGZ Almere mogelijk.

Leerlingen op het PRO

Bij de leerlingen op het PRO gaat het om twee individuele onderzoeken. Zij krijgen een uitnodiging voor een gesprek met de jeugdverpleegkundige thuisgestuurd. Dit gesprek vindt plaats op school of op een locatie van JGZ Almere. Tijdens dit gesprek bespreekt de jeugdverpleegkundige de gezondheid en leefstijl met de leerlingen. De leerlingen worden ook gewogen en hun lengte wordt gemeten. Tijdens dit gesprek wordt ook bekeken of nog verdere ondersteuning nodig is.

De persoonsgegevens en privacy 

Wij houden ons aan het medisch beroepsgeheim. Dat betekent dat het aanvullend gesprek met je kind vertrouwelijk is. Samen met je zoon of dochter kijken we of het nodig is om bepaalde informatie te bespreken de ouders of de zorgcoördinator van school. 

De digitale omgeving van ‘Jij en je gezondheid’ is beveiligd. Alleen de doktersassistente, jeugdarts en jeugdverpleegkundige die betrokken zijn bij je kind, hebben toegang tot de digitale, ingevulde vragenlijst. De school en eventuele hulpverleners hebben geen toegang tot de vragenlijst. De lengte, het gewicht, de uitslag van de digitale vragenlijst en de belangrijkste uitkomsten van het gesprek noteren we in het digitaal dossier jeugdgezondheidszorg. Ook dit is goed beveiligd.  

JGZ Almere werkt met Multisignaalen de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.  

Meer informatie over hoe JGZ Almere omgaat met je persoonsgegevens en je privacy vind hier.