Onderzoeken op school

Alle leerlingen uit het voortgezet onderwijs worden op het VMBO in klas 1 en klas 3 uitgenodigd voor een preventief gezondheidsonderzoek. Voor HAVO-, VWO- en Gymnasiumleerlingen vindt dit gezondheidsonderzoek in klas 2 en klas 4 plaats.

Het is een klassikaal onderzoek dat wordt uitgevoerd door de jeugdverpleegkundige. ​Het onderzoek bestaat uit twee klassenbezoeken en er is nog een extra gastles mogelijk.

Het eerste klassenbezoek

Tijdens het eerste klassenbezoek vullen de leerlingen de Flemovo in. Dit is een digitale vragenlijst over de gezondheid en leefstijl van de leerling. Ook wordt de leerling gewogen en zijn/haar lengte bepaald. De meetgegevens en de uitkomst van de vragenlijst worden genoteerd in het digitale kinddossier. Afhankelijk van de uitkomsten van de vragenlijst en het wegen en meten, is een vervolgonderzoek bij de jeugdarts of de jeugdverpleegkundige mogelijk.

De gezamenlijke gegevens uit de Flemovo en de metingen van alle leerlingen uit de betreffende klas vormen het klasprofiel. De gegevens worden anoniem verwerkt en zijn dus niet terug te leiden naar de leerling persoonlijk. Dit klasprofiel wordt door de jeugdverpleegkundige besproken met de mentor.

Het tweede klassenbezoek

Tijdens deze les wordt door de jeugdverpleegkundige klassikaal informatie gegeven over en aandacht besteed aan:

 • een gezonde leefstijl voor jongeren
 • belangrijke gezondheidsitems voor jongeren
 • aandachtspunten die uit het klasprofiel naar voren zijn gekomen.

De extra gastles

In overleg met de mentor en de leerlingen van de klas, bestaat de mogelijkheid voor nog een extra gastles. Deze gastlessen worden door GGD Flevoland, afdeling Jeugdgezondheidszorg aangeboden in samenwerking met andere jeugdgezondheidsorganisaties zoals Oké op school en Tactus. In deze extra les kan dieper worden ingegaan op een gezamenlijk gekozen leefstijlonderwerp, zoals:

 • relaties en seksualiteit
 • roken, alcohol en drugs
 • voeding en bewegen
 • groepsdruk
 • weerbaarheid
 • sociale media
 • gameverslaving
 • of een thema in overleg

Uitnodiging

In overleg met de school wordt de datum vastgesteld waarop de jeugdverpleegkundige in de klas komt. De ouders en leerlingen ontvangen hierover informatie op het huisadres.