Cursus Opvoeden & Zo

Let op: de komende periode kunnen wij deze cursus helaas niet aanbieden. Heb je vragen? Neem dan contact op met het consultatiebureau of de opvoedadviseur.

De oudercursus Opvoeden & Zo is een praktische cursus gericht op alledaagse opvoedingssituaties of beginnende opvoedingsproblematiek. De cursus is bestemd voor ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd. Ouders leren een aantal vaardigheden die kunnen helpen het opvoeden makkelijker te maken.

De vaardigheden zijn gericht op een plezieriger contact tussen ouder en kind. Door het uitwisselen van ervaringen met andere ouders leer je dat je niet de enige ben die zich soms onzeker voelt over de opvoeding.

Programma

In zes bijeenkomsten van ongeveer twee uur komen verschillende opvoedingsvaardigheden aan de orde:

  • Bijeenkomst 1: Positieve aandacht geven en Prijzen.
  • Bijeenkomst 2: Regels stellen
  • Bijeenkomst 3: Niet reageren en Gedrag Corrigeren
  • Bijeenkomst 4: Gedrag corrigeren (vervolg) en Apart zetten
  • Bijeenkomst 5: & Zo (van alles rondom opvoeden)
  • Bijeenkomst 6: Opvoeden met de vaardigheden en afsluiting

Tijdens de laatste cursusbijeenkomst zetten we alles nog eens op een rij en sluiten we de cursus af.

In de praktijk blijken ouders het niet altijd makkelijk te vinden om deze opvoedingsvaardigheden bewust, consequent en goed toe te passen. In de cursus leren de ouders hoe en wanneer zij de zes vaardigheden kunnen toepassen.

Theoretische onderbouwing

Ieder kind heeft behoefte aan gerichte aandacht, dat wil zeggen: aandacht die op hem of haar als individu is afgestemd. Wanneer een kind geen positieve aandacht krijgt, kan het op een negatieve manier de aandacht trekken.

In de praktijk blijkt dat het belonen van gewenst gedrag uiteindelijk meer effect heeft dan het bestraffen van ongewenst gedrag. Voor veel ouders is dit min of meer bekend, maar dat betekent nog niet dat het gemakkelijk is om deze principes in de praktijk consequent en op de juiste manier toe te passen. De cursus Opvoeden & Zo helpt daarbij.

Meer informatie en kosten

Voor meer informatie  over de cursussen kun je  contact opnemen met ons via 088 002 99 90, keuze 2, keuze 2. Opvoeden & Zo wordt door de gemeente Almere gesubsidieerd. Voor jou als deelnemer is het daarom gratis.