KOESA, hulp na scheiding voor kind en ouders

Let op: de komende periode kunnen wij deze cursus helaas niet aanbieden. Heb je vragen? Neem dan contact op met het consultatiebureau of de opvoedadviseur.

Een scheiding heeft veel impact op het leven van een kind en jongere. Tijdens het scheiden, direct erna maar ook als de scheiding lang(er) is geleden. Deskundige, ervaren coaches van JGZ Almere en Humanitas Gezin en Verlies bieden hulp bij scheiding aan kinderen en ouders door KOESA, een preventief lotgenoten-programma.

KOESA staat voor Kinderen, Ouders En Scheiding Almere. Bij KOESA leren kinderen en jongeren in groepsverband hun ervaringen, gevoelens en gedachten een plaats te geven. Ze leren omgaan met probleemsituaties en ontwikkelen meer zelfvertrouwen.

Niels (8 jaar): “ Op school was ik vaak boos. Mijn juf raadde me aan om mee te doen. Bij KOESA kan ik door tekenen goed laten zien hoe ik me voel. Dat lucht op.” Ook ouders hebben veel profijt van KOESA. Maaike (30 jaar): “Het delen van ervaringen met ‘lotgenoten’ voelt goed. Ook vind ik het fijn dat mijn zoon zijn ei kwijt kan. Thuis vindt hij het moeilijk om over de scheiding te praten.”

Positieve ervaringen

Na deelname aan KOESA is een aantal opvallende veranderingen bij de kinderen naar voren gekomen:

 • 100 % voelt zich vrolijker;
 • 60% ervaart minder boosheid, verdriet en angst;
 • 60% voelt zich na het volgen van KOESA minder alleen;
 • 40% van de kinderen voelt zich minder schuldig ten aanzien van de scheiding;
 • 50% denkt positiever over de scheiding;
 • 60% speelt meer met andere kinderen;
 • 60% ervaart dat het werken op school beter gaat;
 • De meeste ouders kennen de impact van scheiden op de ontwikkeling van een kind en voelen zich competenter in het ‘gescheiden’ opvoeden. Ook verbetert het contact tussen ouders en kind en heben ze meer begrip voor elkaar gekregen.

Programma

Het programma bestaat uit een kennismaking tussen ouders en kind met de coaches. Daarna volgen voor de kinderen zes groepsbijeenkomsten van anderhalf uur. Ouders wonen in diezelfde periode twee ouderbijeenkomsten bij. Tijdens de laatste bijeenkomst sluiten kinderen en ouders het programma gezamenlijk af.

Tot slot hebben ouders nog een individueel eindgesprek met de coaches. De begeleiding wordt gegeven door deskundige, ervaren coaches van Zorggroep Almere en Humanitas. Doorlopend starten groepen voor:

 • Kinderen van 8-12 jaar van wie de ouders in een scheidingsproces zitten of gescheiden zijn. Dit kan kort of langer geleden zijn.
 • Jongeren van 12-18 jaar van wie de ouders in een scheidingsproces zitten of gescheiden zijn. Dit kan kort of langer geleden zijn.
 • Ouders van deelnemende kinderen en jongeren die in een scheidingsproces zitten of gescheiden zijn.

KOESA is geschikt als er geen of een licht / matig conflict is tussen de ouders. De ouders worden ingedeeld in verschillende groepen.

Waar en wanneer?

De KOESA-programma’s vinden plaats bij Humanitas op het Busplein en in gezondheidscentrum Archipel van Zorggroep Almere, in Almere Stad.

De bijeenkomsten van KOESA zijn kosteloos. Voor meer informatie of aanmelding kunnen kinderen en ouders terecht bij Miranda Rietveld via tel. 06 – 123 188 36 of mrietveld@zorggroep-almere.nl  of bij Saskia Koning, tel. 06 – 351 114 80 of s.koning@humanitas.nl. Je kunt je ook direct aanmelden via het aanmeldingsformulier. Een handtekening van beide ouders is noodzakelijk.