Onderzoeken op school

Alle kinderen die in het schooljaar 5 jaar oud worden en alle kinderen uit groep 7 (10- en 11-jarigen) van het basisonderwijs krijgen van JGZ Almere een preventief gezondheidsonderzoek. Tijdens dit onderzoek kijkt de jeugdverpleegkundige of het allemaal goed gaat met de groei en ontwikkeling van je kind.  

Afhankelijk van de leeftijd wordt gekeken naar:

  • de groei/ontwikkeling
  • het gehoor 
  • het gezichtsvermogen 
  • de motoriek 
  • de houding 
  • spraak/taalontwikkeling 
  • het gedrag 
  • de opvoeding 
  • de weerbaarheid
  • het functioneren op school 

Uitnodiging voor het onderzoek

Je ontvangt thuis een uitnodiging voor het onderzoek. Op de uitnodiging staan de datum, tijd en plaats vermeld. Je ontvangt ook een vragenformulier. Dit vragenformulier kun je ingevuld meenemen naar het onderzoek.

Wie doet het onderzoek? 

De jeugdverpleegkundige doet het onderzoek. Soms is een vervolgonderzoek nodig bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige van JGZ Almere of bij je huisarts of kinderarts.

Waar vindt het onderzoek plaats? 

De onderzoeken vinden plaats op school, in het GGD-gebouw of in een ruimte bij jou in de buurt.  

Afzeggen of wijzigen                                                                                                                              

Kun je op het aangegeven tijdstip niet aanwezig zijn met je kind? Dat kun je de afspraak verzetten via 088 002 99 90 of mail ons op jgzalmere4-18@jgzalmere.nl.