Schoolmaatschappelijk werk

Schoolmaatschappelijk werkenden zijn betrokken bij het signaleren en onderkennen van problemen bij kinderen of gezinnen. Dit gebeurt in een zo vroeg mogelijk stadium om erger te voorkomen.

Je kunt schoolmaatschappelijk werk inschakelen als je je zorgen maakt of vragen heeft hebt over je kind. Ook kan het zijn dat je samen met school vragen hebt over je kind op school en/of de in de thuissituatie. Vaak zijn maar enkele gesprekken nodig om jou en je kind weer op weg te helpen. Soms is voor langere tijd hulp nodig.

De schoolmaatschappelijk werker bekijkt samen met jou waar de hulp het beste geboden kan worden. Dat kan ook bij een andere instelling zijn. Ook kan schoolmaatschappelijk werk ondersteuning bieden als de contacten tussen jou en de school moeizaam verlopen.

Daarnaast biedt het schoolmaatschappelijk werk ondersteuning aan scholen door middel van informatie en advies, deelname aan het zorgteam van school en het bijwonen van gesprekken tussen school en ouders.

Voor wie is schoolmaatschappelijk werk?

Schoolmaatschappelijk werk kan worden aangeboden op het basis- en speciaal onderwijs aan leerlingen van 4 tot en met 12 jaar en aan hun ouders en verzorgers.

Hoe kom ik bij schoolmaatschappelijk werk?

Verwijzing vindt plaats via de intern begeleider van school of via de jeugdverpleegkundige of de jeugdarts. Je vult als ouder samen een formulier in dat naar schoolmaatschappelijk werk wordt gestuurd. Binnen twee weken neemt de schoolmaatschappelijk werker contact met je op voor een afspraak. De schoolmaatschappelijk werker komt voor gesprekken bij je thuis. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Privacy

De gesprekken met het schoolmaatschappelijk werk zijn vertrouwelijk. Als informatie ter sprake komt die voor de ontwikkeling van het kind op school belangrijk is, overlegt de schoolmaatschappelijk werker met jou hoe deze specifieke informatie aan de school gegeven wordt en wie dat doet.

Als er andere hulpverleners bij je kind of bij jou betrokken zijn, dan kan overleg tussen verschillende hulpverleners nodig zijn. In dat geval vraagt de schoolmaatschappelijk werker hier schriftelijk toestemming voor.