Sociale Vaardigheden 8 - 12 jaar

Let op: de komende periode kunnen wij deze cursus helaas niet aanbieden. Heb je vragen? Neem dan contact op met het consultatiebureau of de opvoedadviseur.

De sociale vaardigheidstraining is bedoeld voor kinderen van 8 tot 12 jaar, die het reguliere basisonderwijs volgen en niet zo handig zijn in hun contacten met anderen. Ze maken bijvoorbeeld moeilijk vrienden, pesten of worden gepest en zijn snel boos of verdrietig.

Het doel van de sociale vaardigheidstraining:

  • Het opdoen van positieve ervaringen in het aangaan van sociale contacten.
  • Het ontwikkelen van meer zelfvertrouwen.
  • Het herkennen van eigen en andermans gedachten, gevoelens en gedrag.
  • Het bewust worden van de invloed die gedachten en gevoelens hebben op het eigen gedrag.
  • Het vaardig worden om op een positieve manier met eigen en andermans gedrag om te gaan.

Werkwijze:

De training wordt twee keer per jaar (een keer in het voor- en najaar) gegeven door twee ervaren professionals van JGZ Almere. De training omvat een intake- en kennismakingsgesprek, tien bijeenkomsten van anderhalf uur voor het kind, twee ouderbijeenkomsten van anderhalf uur en een eindgesprek. 
Na aanmelding vindt een telefonisch intakegesprek plaats waarin de trainer samen met de ouder bekijkt of de training geschikt is voor het kind. Daarna volgt een persoonlijke kennismaking, waarin de persoonlijke leerdoelen van elk kind worden besproken .

De inhoud van de training

In de tien kindbijeenkomsten leren de kinderen dertien sociale vaardigheden aan: kennismaken, aandachtig luisteren, aardige dingen zeggen, omgaan met gevoelens, het GGG-model  (gebeurtenis -gevoel - gedrag ), houding, oogcontact, stemvolume, een praatje maken, iets vragen, 'nee' zeggen, onderhandelen, wat doe je als je last hebt van een ander, reageren op kritiek, fouten toegeven en afscheid nemen.
Er wordt stapsgewijs en met verschillende werkvormen met de aangeboden stof geoefend.
De kinderen krijgen thuiswerkopdrachten mee om de tijdens de training geleerde vaardigheden, thuis en op school te oefenen.  

Voor wie? 

Kinderen van 8-12 jaar, die regulier basisonderwijs volgen en niet zo handig zijn in hun sociale contacten. 

Kosten 

Er zijn geen kosten aan de training verbonden. 
De gemeente Almere subsidieert de training.

Waar?

Adres kind bijeenkomsten: 

Buurtcentrum Parkwijk
Haagbeukweg 42
1326 CP Almere

Adres ouderavonden:

Hoofdkantoor Zorggroep Almere
Randstad 22-01
1316 BN Almere

Trainingsdata

Let op: de komende periode kunnen wij deze cursus helaas niet aanbieden. Heb je vragen? Neem dan contact op met het consultatiebureau of de opvoedadviseur.

Aanmelden 

U kunt zich aanmelden via onderstaand formulier. U krijgt een bevestigingsmail als de aanmelding in goede orde ontvangen is.

Aanmeldformulier Sociale Vaardigheden 8-12 jaar

Via onderstaand formulier kunt u uw zoon/dochter aanmelden voor de cursus Sociale Vaardigheden 8-12 jaar van JGZ Almere. Neem voor meer informatie contact op met 088 002 99 90.

Uw gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere doeleinden en niet worden verstrekt aan derden. Uw gegevens kunnen te allen tijde weer worden verwijderd. Voor volledige informatie over het verwerken van uw gegevens zie ons privacy statement.

Klik hier voor de Algemene Cursusvoorwaarden van Zorggroep Almere.