Sociale Vaardigheden 8 - 12 jaar

De sociale vaardigheidstraining is bedoeld voor kinderen van 8 tot 12 jaar, die het reguliere basisonderwijs volgen en onhandig zijn in hun contacten met anderen. Ze maken bijvoorbeeld moeilijk vrienden, pesten of worden gepest en zijn snel boos of verdrietig.

Het doel van de sociale vaardigheidstraining is onder meer:

  • Het opdoen van positieve ervaringen in het aangaan van sociale contacten.
  • Het ontwikkelen van meer zelfvertrouwen.
  • Het herkennen van eigen gedachten, gevoelens en gedrag, en die van anderen.
  • Het bewust worden van de invloed van gedachten en gevoelens op gedrag.
  • Het aanleren van vaardigheden om met gedrag om te gaan.

De training wordt gegeven door twee opvoedadviseurs van Zorggroep Almere en omvat in totaal tien bijeenkomsten van anderhalf uur. Er zijn ook twee ouderbijeenkomsten.

Na aanmelding vindt een intakegesprek plaats om samen met de docente te bekijken of de training geschikt is voor je kind. Uit dit intakegesprek blijkt ook wat de hulpvraag is van je kind. In tien bijeenkomsten leren de kinderen nieuwe, praktische vaardigheden. Ook richten de trainers zich met elk kind op het onderdeel waar het minder goed in is.

De ouders en de school worden eveneens bij de training betrokken. De kinderen krijgen huiswerk mee om het geleerde meteen in praktijk te oefenen. De training wordt afgesloten met een diploma en een afsluitend gesprek.

Voor wie?

De training is bedoeld voor kinderen van 8 tot 12 jaar, die regulier basisonderwijs volgen en ‘onhandig’ zijn in hun contacten met anderen.

Hoeveel bijeenkomsten?

De training bestaat uit totaal tien bijeenkomsten van anderhalf uur.

Cursussen in 2018

Voorjaar: de cursus start op 25 januari, daarna wekelijks een bijeenkomst, uitgezonderd in de voorjaarsvakantie.

Najaar: de cursus start op 20 september, daarna wekelijks een bijeenkomst, uitgezonderd in herfstvakantie.

Meer informatie en aanmelden

Aanmeldformulier Sociale Vaardigheden 8-12 jaar

Via onderstaand formulier kunt u uw zoon/dochter aanmelden voor de cursus Sociale Vaardigheden 8-12 jaar van JGZ Almere. Neem voor meer informatie contact op met 088 002 99 90.

Uw gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere doeleinden en niet worden verstrekt aan derden. Uw gegevens kunnen te allen tijde weer worden verwijderd. Voor volledige informatie over het verwerken van uw gegevens zie ons privacy statement.

Klik hier voor de Algemene Cursusvoorwaarden van Zorggroep Almere.