Verloren jaar?

Al bijna een jaar coronamaatregelen, met twee schoolsluitingen, wat een trieste mijlpaal....

En terwijl de basisscholen weer mogen opstarten, zijn onze tieners en studenten nog steeds veroordeeld tot digitaal onderwijs. Niet alle kinderen en jongeren krijgen zo wat ze nodig hebben. Er ontstaan (grotere) leerachterstanden, gaten in de ontwikkeling, sociaal-emotionele problemen en opvoedingsproblemen thuis. Gelukkig zijn er ook kinderen die het prima gedaan hebben, die mooie sprongen gemaakt hebben.

Onderwijs kan nu ‘coronagelden’ aanvragen bij de overheid, een extra subsidie voor schooljaar 2020-2021, bedoeld voor inhaal- en ondersteuningsprogramma’s, vorm te geven door extra uren onderwijs aan te bieden (naast de reguliere schooldag) of onderwijs tijdens de schoolvakanties. Zodat gewerkt kan worden aan het wegwerken van de achterstanden opgelopen door de coronacrisis.

Is het niet slimmer, en misschien zelfs wel goedkoper, om elk kind/jongere een extra jaar te gunnen in zijn of haar ontwikkeling? Laten we deze coronacrisis gewoon beschouwen als een verloren schooljaar. Zonder consequenties! Telt niet als doublure, niemand hoeft af te stromen, niemand verliest een jaar studierechten of studiebeurs. En behoort uw kind tot de gelukkigen die geen achterstand hebben opgelopen, dan kan die gewoon door, dat is ook prima natuurlijk.

Want er is meer in het leven dan school en leerachterstanden, toch? Ik vermoed dat we over een aantal jaren weer zullen horen van de kinderen zelf wat ze nog meer geleerd hebben in deze tijd. Dingen die niet in het curriculum stonden, maar die ze als mens wel mede gevormd hebben.

De coronacrisis is niemands fout. En een eventuele stagnatie in de leerontwikkeling ook niet: niet van de juffen en meesters die vaak hun stinkende best gedaan hebben, niet van de ouders die naar beste eer en geweten les gegeven hebben thuis, niet van de kinderen of jongeren die het soms niet meer zagen zitten om weer achter die laptop te kruipen.

Geef onze kinderen dus rust en gun ze een extra jaar als ze dat willen of nodig hebben. En doe het zelf ook rustig aan: we hebben allemaal sociaal emotioneel wel wat in te halen straks ;-)

Monique Kalis
Arts M&G, jeugdarts KNMG