Gezamenlijke aanpak tegen overgewicht bij kinderen vanuit het project Gezond in Almere

In Almere heeft 19% van de kinderen en jongeren tot 19 jaar (ernstig) overgewicht. Dit heeft ernstige gevolgen voor hun gezondheid - op korte en lange termijn. De gemeente wil overgewicht bij kinderen graag voorkomen en terugdringen en is hiervoor het project Gezond Gewicht gestart.

In Almere heeft 19% van de kinderen en jongeren tot 19 jaar (ernstig) overgewicht. Dit heeft ernstige gevolgen voor hun gezondheid - op korte en lange termijn. De gemeente wil overgewicht bij kinderen graag voorkomen en terugdringen en is hiervoor het project Gezond Gewicht gestart.

De gemeente heeft zich vanuit dit project samen met JGZ Almere, Zorggroep Almere, GGD Flevoland, het onderwijs en andere zorg, welzijn- en buurtorganisaties ingezet voor een goede samenwerking om ouders en hun kinderen te kunnen begeleiden bij het tegengaan van overgewicht. Bijgaand filmpje geeft meer informatie over het project en tot wie je je kunt richten met vragen.