Klantportaal JGZ Almere

JGZ Almere introduceert een gloednieuw klantportaal, waarmee ouders en jongeren toegang krijgen tot het jeugddossier. Deze innovatie is bedoeld om de toegankelijkheid en transparantie van de jeugdgezondheidszorg te verbeteren.

Het Jeugddossier

Het jeugddossier is een cruciaal onderdeel van de jeugdgezondheidszorg (JGZ) en speelt een belangrijke rol in de ondersteuning en zorg voor kinderen en jongeren in Nederland. De jeugdverpleegkundige en jeugdarts gebruiken dit dossier om groei, ontwikkeling, en opvoedkundige vraagstukken te monitoren en om advies te verstrekken.

Het Klantportaal

Met de lancering van het klantportaal krijgen ouders en jongeren de mogelijkheid om delen van hun jeugddossier online in te zien. Dit omvat onder andere:

  • Contactinformatie
  • Afspraken, zowel gepland als in het verleden
  • Gezondheidsinformatie, zoals groeigegevens

Geleidelijke Introductie

Om zorgvuldig om te gaan met deze nieuwe functionaliteit, zal de toegang tot het klantportaal gefaseerd worden ingevoerd. De toegang zal afhangen van de leeftijd van het kind en het ouderlijk gezag. Kinderen en jongeren vanaf 12 jaar krijgen zelf toegang tot het klantportaal. Ouders hebben toegang wanneer zij als wettelijke vertegenwoordigers in het dossier zijn geregistreerd. Vanaf 12 jaar moeten kinderen/jongeren actief aangeven of hun ouders toegang mogen hebben. Vanaf 16 jaar hebben alleen de jongeren zelf toegang, dit conform wettelijke richtlijnen voor medische dossiers.

Toegang tot het Klantportaal

Het klantportaal is te bereiken via de website jgzflevoland.nl en vereist inloggen met een DigiD-account. Geen DigiD? Vraag deze dan aan via www.digid.nl.

Privacy

Uitgebreide informatie over hoe JGZ Almere omgaat met dossiers en privacy is beschikbaar op www.jgzalmere.nl/privacy.