Sneller en beter helpen met ESAR

Om jeugdigen met problemen sneller en beter te helpen, maken professionals van JGZ Almere gebruik van ESAR. Dit is een signaleringssysteem dat bijdraagt aan samenwerking tussen scholen, instanties en hulpverleners.

Professionals kunnen jeugdigen over wie zij zich zorgen maken registreren in ESAR. De registratie betreft naam, geboortedatum en geslacht. Wanneer twee of meer professionals dezelfde jeugdige hebben geregistreerd, is er een ‘match’ en bespreken zij onderling op welke wijze de jongere het best geholpen kan worden.

Een kind of jongere wordt pas geregistreerd wanneer dit besproken is met de ouders (voor kinderen t/m 15 jaar) of met de jongere zelf (vanaf 16 jaar). Alleen degenen die de melding in ESAR hebben gedaan, kunnen de gegevens van de betreffende jongere inzien.

Bekijk voor meer informatie: