Seksualiteit en relaties

Handige sites:

 • Jouw GGD - VO/jongeren - Alles over gezondheid/seks voor jongeren
 • Zanzu - BO/VO - Informatie over seksuele gezondheid in verschillende talen
 • Rutgers - BO/VO - Kenniscentrum seksualiteit
 • Opvoedinformatie over seksualiteit - BO/VO - Opvoedinformatie over seksualiteit en relaties
 • Gay & school  - BO/VO - Adviezen en inspiratie over respectvol omgaan met seksuele diversiteit op school (stichting school & veiligheid)
 • Kind en seksualiteit - BO - Seksuele opvoeding informatie voor kinderen van  0-12 jaar
 • Seksuele vorming - BO/VO - Tips en tools over lesgeven over relaties & seksualiteit
 • Oke op school - BO/VO - Trainingen & voorlichtingslessen over verschillende ondewerpen
 • Jong in almere - VO - Vraag & antwoord voor jongeren
 • Sense - VO - Informatie over seks, liefde en relaties

Grens overschrijdend gedrag

 • Schoolenveiligheid.nl - BO/ VO - Voor preventief advies of ondersteuning
 • Vlaggensysteem  - Seksueel gedrag duiden en sturen
 • Centrum seksueel geweld - professionele hulp aan iedereen die kortgeleden een ongewenste seksuele ervaring heeft meegemaakt
 • Sense - Centrum seksuele gezondheid. Bij het Centrum Seksuele Gezondheid kun je terecht voor anonieme hulpverlening en advies.

NB.: Basis Onderwjis (BO) / Voortgezet Onderwijs (VO)


Lessuggesties:

 • Kriebels in je buik lespakket - Kriebels in je buik aanschaffen - Info kriebels in je buik - BO - Alles over het digitale lespakket kriebels in je buik, voor relationele en seksuele vorming (voor groep 1 t/m 8)
 • Lang leve de liefde - VO - Lesmethode over relaties, liefde, veilig vrijen en seksualiteit voor het VO, VSO en het MBO.
 • Toolkit L.O.V.E - onderbouw voor praktijkonderwijs en vmbo - Dit lespakket ondersteunt scholen bij het geven van lessen, vormen van beleid rondom sexting en online veiligheid, handelen bij incidenten en informeren van ouders
 • Lief, lijf en leven  - (voor kwetsbare jongeren) - Voorlichtingsprogramma welke op een gestructureerde manier vele kanten van seksuele ontwikkelingen belicht. Speciaal bedoelt voor kwetsbare jongeren.
 • Liefdesplein - Bovenbouw BO - Schooltv programma over liefde en de puberteit
 • Gezonde school - BO/VO - Tips en adviezen hoe het thema relaties en seksualiteit terug te laten komen op school.
 • Girls Choice van, Rutgers - BO/VO (meisjes) - Bordspel dat meisjes van 10-15 jaar aanmoedigt om na te denken over wensen en grenzen in intimiteit en seksualiteit (€).
 • Boys R us van, Rutgers - BO/VO (jongens) - Bordspel voor jongens van 10-16 jaar. Biedt docenten handvatten om jongens met elkaar in gesprek te laten gaan over seksualiteit, intimiteit en relaties (€).
 • Love buzz van, Rutgers - Brugklas VO - Interactief spel over relaties, liefde en beginnende seksualiteit. Ondersteunt leraren in het bespreekbaar maken van gevoelige thema’s als seksuele weerbaarheid en seksuele diversiteit (€).
 • Rond je seksualiteit van, Rutgers - Bovenbouw VO en MBO - Carrouselspel om met elkaar te leren praten over normen en waarden ten aanzien van relaties en seksualiteit
 • Beste filmpjes van, ouders.nl - BO/VO (tieners) - Filmpjes over ‘seks op internet’, te gebruiken als aanleiding voor een gesprek
 • Rode voorlichtingskoffer - BO/VO - Koffer om voorlichting te geven over verschillende anticonceptie. Deze kan geleend worden bij JGZ Almere.

NB.: Basis Onderwjis (BO) / Voortgezet Onderwijs (VO)

Gastlessen kunnen gegeven worden door:

 1. Verpleegkundige JGZ Almere (tegen uurtarief)
 2. Bureau Gelijke Behandeling
 3. www.oke-op-school.nl

Boekentips:

 

Ben jij ook op mij? - Sanderijn van der Doef , ISBN: 9789021669571

 

Het puberboek - Sanderijn van der Doef , ISBN: 9789021616063

 

Ik vind jou lief  -  Sanderijn van der Doef, ISBN: 9789021670720

 

Kleine mensen, grote gevoelens - Sanderijn van der Doef , ISBN: 9789021618906

 

De buitelende baby in mama’s buik - Thomas Svensson, ISBN: 9789021612669

 

Kikker is verliefd  - Max Velthuijs Max Velthuijs, ISBN: 9789025878214

 

Zoek de verschillen -  Martine delfos, ISBN: 9789075564563

 

Alles erop en eraan  -  Martine Delfos, ISBN: 9789075564112

 

Oh zit dat zo!  -  Jens Möller, ISBN: 9789047503545

 

NEE, een boek over nee & ja zeggen  -  Sanderijn van der Doef, ISBN: 9789021665795

 

Zoenen, vriendjes & ander liefdesgedoe -  Karen Mccombie, ISBN: 9789020664423

 

Meer boekentips op: http://kindenseksualiteit.nl/boekentips/


Je kunt ook onze lesbox relaties & seksualiteit lenen:

Inhoud lesbox:

 1. Handleiding lesbox relaties & seksualiteit;
 2. Lespakket relaties & seksualiteit voor alle groepen + vragenbus
 3. Boek: Ben jij ook op mij
 4. Boek: Het puberboek
 5. Boek: Ik vind jou lief
 6. Boek: Kleine mensen, grote gevoelens
 7. Boek: De buitelende baby in mama’s buik
 8. Boek: Kikker is verliefd
 9. Boek: Zoek de verschillen
 10. Boek: Alles erop en eraan
 11. Boek: Oh, zit dat zo!
 12. Boek: NEE, een boek over nee & ja zeggen
 13. Boek: Zoenen, vriendjes & ander liefdesgedoe
 14. DVD: Kikker en vriendjes
 15. DVD: Waar kom ik vandaan? Wat gebeurt er nu weer met me?
 16. DVD: Het liefdespaleis
 17. Instructie het liefdespaleis
 18. Puberkwartet
 19. Zwangere barbiepop
 20. Optie: rode ‘jongeren’ koffer (https://www.rutgers.nl/producten/koffer- anticonceptie-voor-jou)