Medewerkers Jeugdhulp

De medewerker Jeugdhulp zorgt dat de juiste hulp wordt ingezet als er ernstige of meerdere opgroei- en opvoedproblemen zijn. Het kan dan gaan om kinderen  van 0 tot 18 jaar, in sommige gevallen tot 23 jaar. 

Medewerkers Jeugdhulp kijken  eerst samen met jou als ouder of er nog hulp mogelijk is vanuit jou, je familie en/ vrienden of organisaties, zoals de JGZ zelf. Hierover houden ze een gesprek met jou, het liefst in je eigen omgeving. De hulp kan vaak snel en kosteloos worden ingezet. 

Als het toch nodig is om meer of zwaardere hulp in te zetten, dan kan een medewerker Jeugdhulp hiervoor een aanmelding doen. Dit doen ze door een beschikking of verwijzing af te geven. Daarnaast onderzoeken medewerkers Jeugdhulp zorgmeldingen, die zij van Veilig Thuis Flevoland krijgen. Dit zijn de meldingen die Veilig Thuis beoordeelt op veiligheid. Zij gaan hierover in gesprek met jou.

Verder kunnen medewerkers Jeugdhulp betrokken worden en (tijdelijk) blijven tijdens en na crisistrajecten. Het kan ook wanneer je kind (tijdelijk) ergens anders verblijft, bijvoorbeeld in een pleeggezin/gezinshuis of behandelgroep. Ook zijn er soms ingewikkelde situaties die vragen om een regievoerder die ervoor zorgt dat alle hulpverlening goed verloopt en met elkaar samenwerkt.  Dit noemen we Perspectiefregie. Dan kan de medewerker Jeugdhulp ook betrokken worden. De medewerker Jeugdhulp sluit aan bij de gezinnen en de gezinnen hebben en houden zoveel mogelijk zelf regie over hun eigen hulpverleningstraject. 

De medewerker Jeugdhulp neemt ook deel aan een aantal Zorg- en Adviesteams in het speciaal (voortgezet) onderwijs. Dit zijn overlegvormen binnen scholen waarin leerlingen besproken kunnen worden.

Samenwerking

Almere is verdeeld in vier stadsdelen. Binnen elk stadsdeel werkt een aantal medewerkers Jeugdhulp. Zij werken samen met zorgaanbieders, GGZ-instanties, scholen, Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Almere en de wijkteams van Almere. Daarnaast kunnen de medewerkers jeugdhulp bij ingewikkelde vragen ondersteuning vragen bij Veilig Thuis of Samen Veilig (SAVE).

Je kunt een medewerker Jeugdhulp inschakelen door het aanmeldformulier in te vullen. Na ontvangst van de aanmelding neemt JGZ Almere contact met je op. 

Richtlijnen en meldcode

Medewerkers Jeugdhulp werken volgens de richtlijnen Jeugdhulp en Jeugdbescherming. Deze richtlijnen zijn bedoeld om jeugdprofessionals te ondersteunen in hun dagelijks werk. Van elke richtlijn is ook een versie voor ouders ontwikkeld, zodat ouders/verzorgers en jongeren mee kunnen praten. 

De medewerker Jeugdhulp is verplicht om te werken met de verbeterde Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. 

AKJ – vertrouwenspersonen in de jeugdhulp

Alle (pleeg)kinderen, (pleeg- of groot)ouders en verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben volgens de Jeugdwet recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij terecht bij het AKJ – vertrouwenspersonen in de jeugdhulp. Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van het AKJ is gratis. De vertrouwenspersonen van het AKJ zijn niet in dienst van gemeenten, van wijk- of jeugdteams of van Centra voor Jeugd & Gezin (CJ&G). 

Wat kan de vertrouwenspersoon voor jou doen?    

Het kan gebeuren dat je ontevreden bent over de hulp die je krijgt. Als je er niet uitkomt met de hulpverlener van het wijk- of jeugdteam of CJ&G, neem dan contact op met een vertrouwenspersoon van het AKJ. Allereerst luisteren zij naar jouw verhaal. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de vertrouwenspersoon je verhaal altijd serieus nemen. Zij of hij informeert je over je rechten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon je ondersteunen bij het opstellen van een klachtbrief en bij een gesprek met het wijk- of jeugdteam, of met het CJ&G.

Zo bereik je het AKJ 

  • Bel naar 088 – 555 1000
  • Mail naar info@akj.nl 
  • Chat met een vertrouwenspersoon via de website www.akj.nl. De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00 - 20.00 uur en op vrijdag van 15.00 - 17.00 uur.

Handige informatie

  • Cliëntondersteuning - voor onafhankelijk advies bij het aanvragen of organiseren van zorg.
  • Familiegroepsplan - Ouders, familieleden of andere direct betrokkenen kunnen een familiegroepsplan maken. Op deze manier kunnen zij meedenken en helpen aan een oplossing van een probleem.