JGZ 4-18 jaar

Zodra je kind 4 jaar wordt en naar school gaat, neemt JGZ 4-18 jaar het volgen van de groei en ontwikkeling van je kind over van het consultatiebureau. De jeugdarts en jeugdverpleegkundige van het consultatiebureau dragen, met jouw toestemming, het kinddossier over. 

JGZ 4-18 jaar werkt met teams die bestaan uit een jeugdarts, een jeugdverpleegkundige en medisch administratief medewerker. Elke school heeft een vast JGZ-team. 

Wat doen we?

Iedere ouder, verzorger of begeleider heeft weleens vragen over de gezondheid of ontwikkeling van zijn of haar kind. Denk bijvoorbeeld aan slaap- en eetproblemen, moeilijk gedrag of vragen over de opvoeding. Dan kan het prettig zijn om met een medewerker van het team JGZ te praten of te overleggen.

Zowel ouders en leerlingen als de school kunnen een gesprek aanvragen. Als de leerkracht of intern begeleider een gesprek of onderzoek aanvraagt, is wel de toestemming van de ouders nodig. Op elke school neemt de JGZ deel aan een zorgteam waarin met verschillende disciplines gekeken wordt naar een kind. Je kind wordt hierin alleen besproken met jouw toestemming. 

Samenwerken

Als het nodig is, werkt de JGZ ook samen met instanties zoals Maatschappelijk Werk, GGZ, huisartsen, specialisten en Veilig Thuis. In Nederland is dit wettelijk vastgelegd. JGZ moet zich inzetten voor de bescherming en bevordering van de gezondheid en de lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling van kinderen en jeugdigen van 0 tot 18 jaar. Om de kwaliteit van zorg te verhogen en de samenwerking te vergemakkelijken, maakt JGZ Almere gebruik van ESAR.