Medewerkers Jeugdhulp

De medewerker Jeugdhulp zorgt dat de juiste hulp wordt ingezet als er ernstige of meerdere opgroei- en opvoedproblemen zijn. Het kan dan gaan om kinderen  van 0 tot 18 jaar, in sommige gevallen tot 23 jaar. 

Medewerkers Jeugdhulp kijken  eerst samen met jou als ouder of er nog hulp mogelijk is vanuit jou, je familie en/ vrienden of organisaties, zoals de JGZ zelf. Hierover houden ze een gesprek met jou, het liefst in je eigen omgeving. De hulp kan vaak snel en kosteloos worden ingezet. 

Als het toch nodig is om meer of zwaardere hulp in te zetten, dan kan een medewerker Jeugdhulp hiervoor een aanmelding doen. Dit doen ze door een beschikking of verwijzing af te geven. Daarnaast onderzoeken medewerkers Jeugdhulp zorgmeldingen, die zij van Veilig Thuis Flevoland krijgen. Dit zijn de meldingen die Veilig Thuis beoordeelt op veiligheid. Zij gaan hierover in gesprek met jou.

Verder kunnen medewerkers Jeugdhulp betrokken worden en (tijdelijk) blijven tijdens en na crisistrajecten. Het kan ook wanneer je kind (tijdelijk) ergens anders verblijft, bijvoorbeeld in een pleeggezin/gezinshuis of behandelgroep. Ook zijn er soms ingewikkelde situaties die vragen om een regievoerder die ervoor zorgt dat alle hulpverlening goed verloopt en met elkaar samenwerkt.  Dit noemen we Perspectiefregie. Dan kan de medewerker Jeugdhulp ook betrokken worden. De medewerker Jeugdhulp sluit aan bij de gezinnen en de gezinnen hebben en houden zoveel mogelijk zelf regie over hun eigen hulpverleningstraject.

Let op: Helaas is er in het eerste kwartaal van 2024 een aangepaste dienstverlening. Dit houdt in dat er op nieuwe zaken geen regie gevoerd wordt. 

De medewerker Jeugdhulp neemt ook deel aan een aantal Zorg- en Adviesteams in het speciaal (voortgezet) onderwijs. Dit zijn overlegvormen binnen scholen waarin leerlingen besproken kunnen worden.

Samenwerking

Almere is verdeeld in vier stadsdelen. Binnen elk stadsdeel werkt een aantal medewerkers Jeugdhulp. Zij werken samen met zorgaanbieders, GGZ-instanties, scholen, Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Almere en de wijkteams van Almere. Daarnaast kunnen de medewerkers jeugdhulp bij ingewikkelde vragen ondersteuning vragen bij Veilig Thuis of Samen Veilig (SAVE).

Je kunt een medewerker Jeugdhulp inschakelen door het aanmeldformulier in te vullen. Na ontvangst van de aanmelding neemt JGZ Almere contact met je op. 

Richtlijnen en meldcode

Medewerkers Jeugdhulp werken volgens de richtlijnen Jeugdhulp en Jeugdbescherming. Deze richtlijnen zijn bedoeld om jeugdprofessionals te ondersteunen in hun dagelijks werk. Van elke richtlijn is ook een versie voor ouders ontwikkeld, zodat ouders/verzorgers en jongeren mee kunnen praten. 

De medewerker Jeugdhulp is verplicht om te werken met de verbeterde Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. 

Jeugdstem – vertrouwenspersonen in de jeugdhulp

Over Jeugdstem
Jeugdstem is de organisatie van vertrouwenspersonen in de jeugdzorg. Iedereen die te maken heeft met jeugdzorg en daar vragen over heeft, kan bij ons terecht. Voor informatie, advies of ondersteuning. Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen met vragen of klachten naar een vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon kan meegaan naar gesprekken met de gemeente of een hulpverlener. Ook helpt de vertrouwenspersoon met het indienen van een klacht bij een klachtencommissie of bij het bezwaar maken bij de gemeente. 

Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van Jeugdstem is gratis. Jeugdstem is een zelfstandige stichting, de vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van JGZ Almere.

Een Jeugdstem vertrouwenspersoon:                                       

  • geeft informatie en advies aan jongeren, ouders en verzorgers en legt uit hoe de jeugdzorg werkt;
  • ondersteunt cliënten bij klachten over de jeugdzorg;
  • geeft informatie over rechten en rechtspositie in de jeugdzorg;
  • draagt bij aan verbetering van de kwaliteit van de jeugdzorg;

Zo bereik je Jeugdstem:

  • Bel gratis naar 088 – 555 1000
  • Chat met een vertrouwenspersoon via www.jeugdstem.nl. De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.

Handige informatie

  • Cliëntondersteuning - voor onafhankelijk advies bij het aanvragen of organiseren van zorg.
  • Familiegroepsplan - Ouders, familieleden of andere direct betrokkenen kunnen een familiegroepsplan maken. Op deze manier kunnen zij meedenken en helpen aan een oplossing van een probleem.