Aangepaste dienstverlening door coronavirus

Samen doen we er alles aan het coronavirus te beheersen. De verscherpte landelijke richtlijnen hebben ook gevolgen voor onze dienstverlening. In dit bericht lees je hierover.

De meeste face-to-face afspraken gaan tot 6 april niet door. Zie hieronder voor afspraken die wel doorgaan. Ook alle inloopspreekuren, huisbezoeken, massavaccinaties, cursussen en andere bijeenkomsten gaan tot 6 april niet door. Onze professionals blijven echter gewoon bereikbaar via de telefoon en via de mail en zij zullen je zo veel mogelijk telefonisch proberen te helpen.

Een deel van onze dienstverlening gaat wel door. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat zwangeren en jonge zuigelingen de vaccinaties van het Rijksvaccinatieprogramma blijven ontvangen. Dat geldt ook voor de meningococcenvaccinaties aan jongeren:

  • Maternale kinkhoestvaccinatie: vrouwen die 22 weken of langer zwanger zijn kunnen hun afspraak voor een vaccinatie tegen kinkhoest gewoon blijven inplannen via de website.
  • Gehoortest en hielprik: de gehoortest bij pasgeboren baby's wordt op een later moment gedaan. We doen bij pasgeboren baby's wel de hielprik. We bellen je om een afspraak te maken om langs te komen. Afhankelijk van de gezondheidssituatie van de gezinsleden worden zo nodig extra voorzorgsmaatregelen afgestemd. 
  • Eerste huisbezoek/geboorteconsult: heb je net een baby gekregen, dan bellen we je voor een uitgebreide anamnese. Als het nodig is, en er zijn in het gezin geen personen met luchtwegklachten, hoest of koorts, dan komen we alsnog op huisbezoek.
  • Het eerste consult op het consultatiebureau ongeveer 4 weken na de geboorte gaat gewoon door.

Alle vaccinatieconsulten tot en met 14 maanden conform het Rijksvaccinatieprogramma gaan op afspraak ook door. Het vaccinatiemoment bij 4 jaar wordt verplaatst naar een later tijdstip. 
De meningococcenvaccinaties voor 14-jarigen worden opnieuw ingepland om te voorkomen dat het te druk wordt in de wachtruimte. Ze gaan dus wel door, maar de oorspronkelijk geplande massavaccinatie van 23 maart komt te vervallen. Dat geldt ook voor de geplande inhaalvaccinaties van 24 maart. Ook deze vaccinaties worden z.s.m. opnieuw ingepland.

Belangrijk als je één van onze locaties bezoekt:

Je kunt een consultatiebureau in het gezondheidscentrum alleen bezoeken als er vooraf contact is geweest met de JGZ-medewerker van de locatie. Via de website vind je de contactgegevens.
Heb jij of heeft je kind last van hoesten, luchtwegproblemen of koorts? Kom dan niet langs maar bel ons. Kom met maximaal 1 ouder/verzorger per kind.